Instytut Astronomii

KontaktPiwnice k. Torunia, 87-148 Łysomice
tel.: +48 56 611 30 10
fax: +48 56 611 30 09

Doktoranci

Wszyscy pracownicy i doktoranci | Władze | Zespół administracyjno-gospodarczy | Pracownicy naukowo-dydaktyczni | Pracownicy inżynieryjno-techniczni | Pracownicy obsługi | Doktoranci | Pracownicy emerytowani

AA – budynek Astronomii i Astrofizyki, RA – budynek Radioastronomii, IF – Instytut Fizyki
Telefon: +48 56 611 xxxx
E-mail: I – astri.umk.pl, O – astro.umk.pl, D – doktorant.umk.pl

Pokój Telefon E-mail
mgr Alya Amirah Azman IF 373 alya @ D
mgr Matteo Cinus RA 29 3029 Matteo.Cinus @ O
mgr Michał Durjasz
mgr Mikołaj Karawacki AA 17 mkarawacki @ D
mgr Dariusz Kubicki AA 17 kubicki @ D
mgr Ngân Lê IF 373 nganle @ D
mgr Mateusz Ogrodnik AA 21a 3054 ogrodnik @ I
mgr Mateusz Olech RA 37 3037 olech @ O
mgr Marius Peper RA 38 3038 Marius.Peper @ O
mgr Rafał Sarniak RA 111 3016 kain @ O web
mgr Aleksandra Wołowska RA 37 3037 ola @ O