Centrum Astronomii

KontaktPiwnice k. Torunia, 87-148 Łysomice
tel.: +48 56 611 30 10
fax: +48 56 611 30 09

Rada Centrum

Rada Centrum jest organem kolegialnym Centrum Astronomii. Do jej kompetencji należy:

 

Skład Rady Centrum Astronomii:

 

Planowane terminy posiedzeń Rady: