Centrum Astronomii

KontaktPiwnice k. Torunia, 87-148 Łysomice
tel.: +48 56 611 30 10
fax: +48 56 611 30 09

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Wszyscy pracownicy i doktoranci | Władze | Zespół administracyjno-gospodarczy | Pracownicy naukowo-dydaktyczni | Pracownicy naukowo-techniczni | Pracownicy inżynieryjno-techniczni | Pracownicy obsługi | Doktoranci | Pracownicy emerytowani

KAA – Katedra Astronomii i Astrofizyki, KRA – Katedra Radioastronomii
Telefon: +48 56 611 xxxx
E-mail: U – umk.pl, I – astri.umk.pl, O – astro.umk.pl

Pokój Telefon E-mail
Jacek Jopczyński 3010 jacek.jopczynski @ I
Jacek Król 3043 jacek.krol @ I
mgr Eugeniusz Pazderski KRA 41 3041 ep @ O web
mgr Michał Skrzypek
mgr Wojciech Szymański KRA 29 3029 wsz @ O
mgr Anna Wiśniewska KRA 31 3031 awi @ O
mgr Zbigniew Wyrzykowski KAA 18 3067 zbig07 @ U