Centrum Astronomii

KontaktPiwnice k. Torunia, 87-148 Łysomice
tel.: +48 56 611 30 10
fax: +48 56 611 30 09

Pracownicy emerytowani

Wszyscy pracownicy i doktoranci | Władze | Zespół administracyjno-gospodarczy | Pracownicy naukowo-dydaktyczni | Pracownicy naukowo-techniczni | Pracownicy inżynieryjno-techniczni | Pracownicy obsługi | Doktoranci | Pracownicy emerytowani

KAA – Katedra Astronomii i Astrofizyki, KRA – Katedra Radioastronomii
Telefon: +48 56 611 xxxx
E-mail: U – umk.pl, I – astri.umk.pl, O – astro.umk.pl

Pokój Telefon E-mail
dr Kazimierz Borkowski kb @ O web
mgr Grażyna Gawrońska gg @ O web
mgr Andrzej Kępa ake @ O
prof. dr hab. Jacek Krełowski KAA 25c 3060 jacek @ I
prof. dr hab. Andrzej Kus KRA 36 3036 ajk @ O web
mgr inż. Janusz Mazurek KRA 111 3016 jmz @ O
dr hab. Andrzej Strobel, prof. UMK Andrzej.Strobel @ I
dr inż. Jerzy Usowicz ju @ O web
mgr Bogdan Wikierski KAA 8 3066 bowik @ U