Instytut Astronomii

KontaktPiwnice k. Torunia, 87-148 Łysomice
tel.: +48 56 611 30 10
fax: +48 56 611 30 09

TASQ - międzynarodowo o astrochemii

obrazek: [fot. Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

Od 1 do 12 lipca na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK odbywa się międzynarodowa, interdyscyplinarna szkoła letnia dla doktorantów “Toruń Astrophysics, Spectroscopy and Quantum Chemistry School” (TASQ).

Centralnym tematem szkoły TASQ jest astrochemia, czyli dziedzina astronomii, która wykorzystuje informacje na temat związków chemicznych do badania obiektów astronomicznych. Interpretacja obserwacji wymaga wcześniejszych przygotowań: zarówno eksperymentów fizycznych ze spektroskopii, jak i obliczeń kwantowochemicznych. Tylko w ten sposób można zbadać budowę cząsteczki, zidentyfikować linie widmowe odpowiadające różnym przejściom, a także wyznaczyć tempa zderzeń, które są niezbędne do wystąpienia emisji np. z obłoków molekularnych. 

Celem szkoły jest stworzenie platformy wymiany wiedzy między astronomami, chemikami kwantowymi oraz fizykami doświadczalnymi. W ten sposób możliwe będzie lepsze wykorzystanie potencjału i wiedzy poszczególnych grup, których współpraca może zaowocować ważnymi wynikami naukowymi. 

Program szkoły obejmuje serie wykładów poprowadzonych przez wybitnych specjalistów z astrochemii, chemii kwantowej i spektroskopii oraz popołudniowe sesje ćwiczeniowe. Doktoranci będą mieli okazję zaprezentować wyniki swoich badań oraz poznać Toruń i zaplecze naukowe UMK.

Szkoła nieprzypadkowo odbywa się w Toruniu. Jednym z nestorów toruńskiego ośrodka jest profesor Lutosław Wolniewicz, który wykonał przełomowe obliczenia dotyczące najważniejszej molekuły w Kosmosie - wodoru molekularnego H2. Stały się one podstawą do rozwoju metod obliczeniowych w chemii kwantowej oraz rozwoju wiedzy o molekułach, niezbędnych do powstawania astrochemii jako dziedziny nauki.

Szkoła została zorganizowana przez pracowników Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydziału Chemii UMK we współpracy z  Fundacją Aleksandra Jabłońskiego oraz przy wsparciu finansowym z projektu Narodowej Agencji Współpracy Akademickiej "International Academic Partnerships in Sciences with Nicolaus Copernicus University in Toruń - InterAPS" oraz  "PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć
 [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański]