Instytut Astronomii

KontaktPiwnice k. Torunia, 87-148 Łysomice
tel.: +48 56 611 30 10
fax: +48 56 611 30 09

Projekt InterAPS - drugi nabór

obrazek:

Do 24 maja 2019 roku trwa drugi nabór do projektu InterAPS. Projekt dotyczy międzynarodowej wymiany studentów, doktorantów oraz kadry akademickiej, organizacji seminariów oraz konferencji, a także wspólnych badań prowadzonych przez partnerów z 5 europejskich uniwersytetów. Projekt trwa od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2020 r. Finansowanie projektu, który koordynowany jest przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,  pochodzi z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Celem projektu InterAPS jest wzmocnienie współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetem w Lejdzie (Holandia), Uniwersytetem w Newcastle (Wielka Brytania), Uniwersytetem w Kopenhadze (Dania) oraz Uniwersytetem w Innsbrucku (Austria). Tematyka projektu obejmuje następujące dyscypliny nauki:

  • astronomia (np. astrochemia, kosmiczne masery, radiogalaktyki),
  • fizyka (np. optyczne zegary atomowe),
  • chemia (np. gazy śladowe, chemia bionieorganiczna),
  • informatyka (np. systemy współbieżne),
  • psychologia (np. wpływ efektu placebo na doświadczanie bólu).Projekt obejmuje cztery rodzaje aktywności:

  • Działanie I. Dofinansowanie wizyt naukowych pomiędzy studentami, doktorantami oraz kadrą akademicką z UMK oraz z uniwersytetów partnerskich.
  • Działanie II. Dofinansowanie i organizacja seminariów kadry naukowej z UMK u zagranicznych partnerów oraz kazdry z uniwersytetów partnerskich na UMK.
  • Działanie III. Dofinansowanie przygotowania i kosztów publikacji oraz popularyzacji wspólnych wyników badań otrzymanych we współpracy naukowców z UMK oraz kadry z przynajmniej jednego uniwersytetu partnerskiego. Dofinansowanie przygotowania wspólnych wniosków grantowych do programów Unii Europejskiej.
  • Działanie IV. Organizacja międzynarodowych spotkań naukowych np. warsztatów, konferencji, szkół letnich i zimowych dla doktorantów we współpracy pomiędzy UMK i co najmniej jednym uniwersytetem partnerskim. Zakres tematyczny spotkania musi się wiązać z tematyką badawczą ujętą w projekcie.

Seminaria oraz spotkania naukowe w ramach Działań II i IV są organizowane przez partnera wspierającego projektu, Fundację Aleksandra Jabłońskiego.

Projekt kierowany jest do studentów, doktorantów oraz kadry akademickiej UMK oraz uniwersytetów partnerskich, którzy mogą wykazać się wcześniejszą aktywnością naukową oraz motywacją do aktywnej współpracy zaplanowanej w ramach projektu z partnerami zagranicznymi. Szczegółowe zasady dotyczące zakresu finansowania oraz harmonogramu projektu znajdują się na stronie: http://interaps.fizyka.umk.pl/.

Zgłoszenia w języku angielskim można wysyłać poprzez formularze znajdujące się na stronie internetowej projektu. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z p. mgr Dominiką Szmalc (dominikas@fizyka.umk.pl).

pozostałe wiadomości