Centrum Astronomii

KontaktPiwnice k. Torunia, 87-148 Łysomice
tel.: +48 56 611 30 10
fax: +48 56 611 30 09

Szkoła TASQ dla doktorantów

obrazek:

W dniach 1-12 lipca 2019 r. na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK odbędzie się międzynarodowa, interdyscyplinarna szkoła letnia dla doktorantów “Toruń Astrophysics, Spectroscopy and Quantum Chemistry school” (TASQ). Do 25 stycznia br. zainteresowani doktoranci z zagranicy mogą uzyskać dofinansowanie udziału w szkole z projektu NAWA PROM.

Centralnym tematem szkoły TASQ jest astrochemia, czyli dziedzina astronomii, która wykorzystuje informacje na temat związków chemicznych do badania obiektów astronomicznych. Interpretacja obserwacji wymaga wcześniejszych przygotowań: zarówno eksperymentów fizycznych ze spektroscopii, jak i obliczeń kwantowo-chemicznych. Tylko w ten sposób można zbadań budowę cząsteczki, zidentyfikować linie widmowe odpowiadające różnym przejściom, a także wyznaczyć tempa zderzeń, które są niezbędne do wystąpienia emisji np. z obłoków molekularnych. 

Celem szkoły jest stworzenie platformy wymiany wiedzy między astronomami, chemikami kwantowymi oraz fizykami doświadczalnymi. W ten sposób, możliwe będzie lepsze wykorzystanie potencjału i wiedzy poszczególnych grup, których współpraca może zaowocować ważnymi wynikami naukowymi. 

Program szkoły obejmuje serie wykładów poprowadzonych przez wybitnych specjalistów z astrochemii, chemii kwantowej i spektroskopii oraz popołudniowe sesje ćwiczeniowe. Doktoranci będą mieli okazję zaprezentować wyniki swoich badań oraz poznać Toruń i tutejsze zaplecze naukowe.

Szkoła nieprzypadkowo odbywa się w Toruniu. Jednym z nestorów toruńskiego ośrodka jest profesor Lutosław Wolniewicz, który wykonał przełomowe obliczenia dotyczące najważniejszej molekuły w Kosmosie - wodoru molekularnego, H2. Stały się one podstawą do rozwoju metod obliczeniowych w chemii kwantowej oraz rozwoju wiedzy o molekułach, niezbędnych do powstawania astrochemii jako dziedziny nauki.

pozostałe wiadomości