Centrum Astronomii

KontaktPiwnice k. Torunia, 87-148 Łysomice
tel.: +48 56 611 30 10
fax: +48 56 611 30 09

Miliony na modernizację aparatury

obrazek: [fot. Paweł Wolak]
fot. Paweł Wolak

Centrum Astronomii otrzymało środki w kwocie 1 mln 599 tys. zł na modernizację aparatury umożliwiającej prowadzenie obserwacji 32-metrowym radioteleskopem metodą interferometrii wielkobazowej. Modernizacja ta ma na celu zapewnienie zgodności z najnowszym standardem tej metody, który zacznie obowiązywać wszystkie europejskie obserwatoria radioastronomiczne od 2019 r. Finansowanie pochodzi z konkursowego programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Zakup aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą".

Metoda interferometrii wielkobazowej (Very Long Baseline Interferometry, VLBI) pozwala radykalnie poprawiać rozdzielczość obserwacji radioastronomicznych poprzez łączenie radioteleskopów w sieć tak, aby pary elementów owej sieci działały jako interferometry. W 2019 r. we wszystkich obserwatoriach radioastronomicznych w Europie pracujących w sieci VLBI wdrożona zostanie zmiana standardu metody obserwacji polegająca na podwyższeniu prędkości akwizycji danych najpierw do 2 Gb/s a następnie do 4 Gb/s. Obecnie 32-metrowy radioteleskop Centrum Astronomii, na którym badania naukowe metodą VLBI uprawiane są od ponad 20 lat, jest w stanie gromadzić dane z prędkością tylko 1 Gb/s. Aby przejść na standard 2 Gb/s a tym bardziej 4 Gb/s, potrzebny jest zakup nowego systemu akwizycji danych VLBI oraz kilku niezbędnych jednostek aparatury pomiarowej. Nieuczynienie tego doprowadziłoby do wykluczenia 32-metrowego radioteleskopu z międzynarodowej współpracy w ramach VLBI, ponieważ od 2019 r. nie byłby on już kompatybilny z pozostałymi radioteleskopami sieci. Dzięki uzyskanym środkom można będzie uniknąć spełnienia się takiego czarnego scenariusza.

pozostałe wiadomości