Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Fale uderzeniowe w obszarach międzygwiazdowych: modele, obserwacje i eksperymenty


W dniach 14-16 września 2016 r. w Toruniu odbędzie się konferencja "Interstellar shocks: models, observations & experiments". Konferencja dotyczy niezwykle istotnego zagadnienia jakim są fale uderzeniowe występujące w różnych środowiskach astrofizycznych np. wokół młodych gwiazd, gwiazd zaawansowanych ewolucyjnie i pozostałościach po wybuchach supernowych. W trakcie sympozjum przedstawione zostaną najświeższe obserwacje fal uderzeniowych wykonane przez teleskopy ESO i ESA, zaawansowane modele wykorzystywane do ich opisu oraz teoria i stojące u jej podstaw eksperymenty laboratoryjne.

Termin zgłoszeń mija 1 maja. Więcej informacji na stronie konferencji: http://shocks2016.faj.org.pl