Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Newtonian kinematical backreaction in cosmological N-body simulations

mgr Tomasz Kazimierczak

Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zawiadamia, że dnia 6 marca 2017 r. o godz. 11.00 w sali seminaryjnej Centrum Astronomii UMK w Piwnicach k. Torunia odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Kazimierczaka.

Promotor dr hab. Boudewijn Roukema, prof. UMK
Recenzenci: prof. dr hab. Marek Biesiada (Uniwersytet Śląski w Katowicach), dr hab. Włodzimierz Godłowski (Uniwersytet Opolski).

Rozprawa doktorska zostanie wyłożona do wglądu zainteresowanych w Bibliotece Uniwersyteckiej UMK, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń.

Publiczna obrona odbędzie się w czasie poniedziałkowego Seminarium Ogólnego. Początek o godzinie 11.00, a nie 11.15 jak w przypadku cotygodniowych Seminariów.

Data
06.03.2017 - 11:00
Miejsce
Sala seminaryjna KRA