Toruń Centre for Astronomy
Nicolaus Copernicus University

prof. dr hab. Krzysztof Goździewski