Toruń Centre for Astronomy
Nicolaus Copernicus University

TCFA Seminar (10.2015)

Mondays at 11.15 in KRA Seminar Room

Polska część teleskopu LOFAR

dr Leszek P. Błaszkiewicz

Podczas wykładu przedstawione zostaną podstawowe informacje o systemie interferometrycznym Lofar. Jednak główny nacisk położony zostanie na przekazanie informacji na temat polskiej części realizowanej przez 4 ośrodki w ramach konsorcjum POLFAR. Prelegent pokaże kolejne etapy budowy stacji oraz przedstawi obszary badań, w których Lofar będzie wykorzystywany.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Czarta

dr Krzysztof Czart

Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zawiadamia, że dnia 19 października 2015 r. o godz. 11.00 w sali seminaryjnej Centrum Astronomii UMK w Piwnicach k. Torunia odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Czarta
Tytuł rozprawy: Określenie globalnych charakterystyk i własności gwiazd Wolfa-Rayeta na podstawie ich widm, rozkładu przestrzennego i członkostwa w gromadach i asocjacjach.
Promotor: dr hab. Andrzej Strobel
Recenzenci: dr hab. Piotr Gnaciński (Uniwersytet Gdański)

Dynamo napędzane promieniowaniem kosmicznym w galaktykach spiralnych

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Dominika Wóltańskiego miała miejsce 12 października br. w sali seminaryjnej Centrum Astronomii w Piwnicach.

Fotometryczne właściwości trzech szybkich gwiazd nowych

dr Ernest Świerczyński

12 października 2015 r. w sali seminaryjnej Centrum Astronomii UMK w Piwnicach k. Torunia odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Ernesta Świerczyńskiego