Toruń Centre for Astronomy
Nicolaus Copernicus University

TCFA Seminar (03.2015)

Mondays at 11.15 in KRA Seminar Room

Carbon bearing molecules in interstellar clouds

Translucent interstellar clouds produce three kinds of absorptions: continuous extinction, believed to be caused by interstellar dust particles, identified bands of simple radicals – most of them carbon bearing ones - and more than 400 unidentified diffuse interstellar bands (DIBs). The latter are commonly believed to be carried by complex molecular species likely carbon bearing ones (chain species based on a carbon scheleton, polycyclic aromatic hydrocarbons, fullerenes); however, none of them was until now identified beyond a doubt.

Cząsteczki dwuatomowe w ośrodku międzygwiazdowym

dr Tomasz Weselak

Molekuły dwuatomowe dostarczają szeregu cennych informacji na temat ośrodka międzygwiazdowego. Stało się to możliwe zwłaszcza
w ostatnim czasie dzięki obserwacjom prowadzonym w ultrafiolecie za pomocą spektrografów zainstalowanych na instrumentach o dużej średnicy (MAESTRO, FEROS, HARPS, UVES). Widma wysokiej jakości mogą posłużyć do ustalenia dokładnych wartości parametrów molekularnych pozwalających w efekcie na precyzyjne wyznaczenie gęstości kolumnowych w kierunku rozpatrywanych obiektów.

Znane, mniej znane i nieznane cząsteczki astrochemiczne

prof. dr hab. Robert Kołos

Przedstawione zostaną wyniki wybranych prac realizowanych w Zespole Astrochemii IChF PAN, poświęconych spektroskopii pochodnych cyjanoacetylenu, laboratoryjnej kriogenicznej syntezie liniowych łańcuchów węglowo-azotowych, a także teoretycznym przewidywaniom trwałości i spektroskopii prostych cząsteczek zawierających siarkę lub magnez, istotnych dla chemii ośrodka międzygwiazdowego.