Toruń Centre for Astronomy
Nicolaus Copernicus University

TCFA Seminar (02.2017)

Mondays at 11.15 in KRA Seminar Room

Eksperymentalne ograniczenie sprzężenia ciemnej materii z modelem standardowym za pomocą optycznych zegarów atomowych

dr hab. Michał Zawada, prof. UMK

Całkowita gęstość Wszechświata wydaje się zdominowana przez ciemną materię. Niestety, niewiele wiadomo o jej naturze, poza oddziaływaniami grawitacyjnymi w skalach galaktycznych. Pokazaliśmy, że optycznego zegara atomowego można użyć jako detektora hipotetycznej ciemnej materii w formie stabilnych defektów topologicznych takich, jak struny, monopole, czy ściany domenowe. Wykorzystana jest do tego różna podatność na zmiany stały struktury nadsubtelnej podstawowych części optycznego zegara atomowego, czyli atomów i ultrastabilnej wnęki optycznej.