Toruń Centre for Astronomy
Nicolaus Copernicus University

News (December 2017)

"Działalność Polskiego Towarzystwa Astronomicznego"

dr Krzysztof Czart

Streszczenie:
Do statutowych celów Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (PTA) należy popieranie rozwoju nauk astronomicznych, ich dydaktyki i popularyzacji w społeczeństwie. Realizowane jest to w różnorodny sposób, od inicjatyw skierowanych bezpośrednio do astronomów, po projekty dla ogółu społeczeństwa.