Toruń Centre for Astronomy
Nicolaus Copernicus University

News (November 2017)

Analysis of Infrared features of PAH's

Emily Kosmaczewski, Fulbright Research Fellow at Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego

Abstract:
"I will present on the importance of tracing infrared features in interstellar medium and in the host galaxies of young radio sources. Specifically, I will show the breakdown of polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) infrared emission features, the analysis and fitting of such features, the importance of certain features as tracers for star activity, as well as key correlations in the analysis of ISM. I will briefly discuss how this analysis can be used for other systems containing cold dust."

Near-field VLBI in the context of planetary and space science

Leonid Gurvits (Joint Institute for VLBI ERIC and Delft University of Technology, The Netherlands)

Abstract:

Skanowanie Kopernika - pomiary deformacji 32-m anteny radioteleskopu

270_okladka.jpg
"Pomiar deformacji 32-metrowej anteny radioteleskopu RT4 w Piwnicach. Przeprowadzone na początku października pomiary deformacji ogromnej czaszy radio­­teleskopu Obserwatorium Radioastronomi­cznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Piwnicach k. Torunia tworzą podwaliny pod unikatowe połączenie nauk podstawowych, technicznych i biznesu."

Cagliari 336. Sympozjum Międzynarodowej Unii Astronomicznej - nowości w badaniach maserowych

dr hab. Anna Bartkiewicz, dr Paweł Wolak oraz doktoranci Mateusz Olech i Rafał Sarniak

Streszczenie:
Sympozjum "Astrophysical masers: unlocking the mysteries of the universe" odbyło sie we Włoszech na Sardynii na początku września br. Przedstawimy nasze subiektywne podsumowanie nowinek z tematyki kosmicznych maserów, m.in. zmienność emisji metanolu, megamasery, poznawanie struktury Drogi Mlecznej, powstawanie gwiazd. http://iaus336.oa-cagliari.inaf.it/