Toruń Centre for Astronomy
Nicolaus Copernicus University

News (February 2013)

Pozasłoneczne układy planetarne. Planety przy gwiazdach zaawansowanych ewolucyjnie.

W dniu 25 lutego 2013 r. o godz. 11.15 w sali seminaryjnej KRA
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgra Grzegorza Nowaka (CA UMK).

Tytuł rozprawy: Pozasłoneczne układy planetarne. Planety przy gwiazdach zaawansowanych ewolucyjnie.

Promotor: Dr hab. Andrzej Niedzielski, prof. UMK (Centrum Astronomii, UMK)

Recenzenci: Prof. dr hab. Michał Różyczka (Centrum Astronomiczne im M. Kopernika PAN w Warszawie)
Dr hab. Toma Tomov, prof. UMK (Centrum Astronomii, UMK).

Modelowanie tranzytów w układach wieloplanetarnych

W trakcie referatu przedstawione zostaną wyniki pracy (Migaszewski et al. 2012) na temat modelowania dynamicznego 6-planetarnego układu Kepler-11 (Lissauer et al. 2011), jak również nowe wyniki analizy innego układu tego typu, KOI-435 (Ofir & Dreizler 2012). W obu przypadkach wyznaczono masy i promienie planet, a także elementy ich orbit. Przedyskutowane zostaną interesujące podobieństwa w budowie tych systemów.