Toruń Centre for Astronomy
Nicolaus Copernicus University

Eksperymentalne ograniczenie sprzężenia ciemnej materii z modelem standardowym za pomocą optycznych zegarów atomowych

dr hab. Michał Zawada, prof. UMK

Całkowita gęstość Wszechświata wydaje się zdominowana przez ciemną materię. Niestety, niewiele wiadomo o jej naturze, poza oddziaływaniami grawitacyjnymi w skalach galaktycznych. Pokazaliśmy, że optycznego zegara atomowego można użyć jako detektora hipotetycznej ciemnej materii w formie stabilnych defektów topologicznych takich, jak struny, monopole, czy ściany domenowe. Wykorzystana jest do tego różna podatność na zmiany stały struktury nadsubtelnej podstawowych części optycznego zegara atomowego, czyli atomów i ultrastabilnej wnęki optycznej. Nasz pomiar pozwolił na przesunięcie znanych ograniczeń na sprzężenie potencjalnej topologicznej ciemnej materii z modelem standardowym o ponad trzy rzędy wielości.

Date
20.02.2017 - 11:15
Miejsce
Seminar Room KRA